FAQ - Ubezpieczenie psa - najczęściej zadawane pytania

Ubezpieczenie dla psa zawierane jest na rok. Zanim umowa wygaśnie, otrzymasz od nas propozycję kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres.

Czy można opłacić składkę ubezpieczeniową w ratach? Możesz wybrać preferowaną częstotliwość opłacania składki: miesięcznie lub jednorazowo za cały rok. Zyskasz dodatkowe 10% rabatu, jeśli zdecydujesz się na jednorazową składkę roczną.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia psa oświadczasz, że Twój pupil ma wykonane zalecane szczepienia przeciw: nosówce, parwowirozie, wściekliźnie, zakaźnemu zapaleniu wątroby (choroba Rubartha), zapaleniu tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy), chyba że weterynarz prowadzący psa zarekomenduje inny kalendarz szczepień.
Po wypełnieniu wniosku termin opłacenia składki wynosi 7 dni. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej po 14 dniach od wypełnienia wniosku. W przypadku ubezpieczenia śmierci psa okres karencji wynosi 30 dni w razie śmierci z powodu choroby i 6 miesięcy z powodu nieszczęśliwego wypadku.
Obowiązuje udział własny Klienta. Jest to kwota, o którą pomniejszone zostanie odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia psa. Możesz wybrać wskaźnik udziału własnego – 10% lub 30%. Wskaźnik udziału własnego przy wypłacie odszkodowania z tytułu schorzenia ortopedycznego wynosi 50%.
Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów leków zaleconych przez lekarza weterynarii do podania poza gabinetem, w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia: 500 PLN, 1000 PLN, 2500 PLN.
Psa można ubezpieczyć od 8 tygodnia życia. Ubezpieczenie od kosztów leczenia psa można zawrzeć do 8 roku życia, ubezpieczenie na wypadek śmierci psa do 3 roku życia.

Najczęstszym powodem odmowy wypłaty odszkodowania jest zaistnienie zdarzenia przed zawarciem umowy. Ochroną ubezpieczeniową nie są bowiem objęte zdarzenia, które zostały rozpoznane, zdiagnozowane lub leczone jeszcze przed przystąpieniem do ubezpieczenia. Pełna lista wyłączeń i ograniczeń z ochrony dostępna jest w OWU.

Najważniejsze wyłączenia to m.in. szkody, które opiekun lub ktoś z jego bliskich wyrządził umyślnie albo na skutek rażącego niedbalstwa. Poza tym polisy nie można kupić dla psa, który jest wykorzystywany do pracy np. w służbach ratownictwa, Policji czy Straży Granicznej. Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody, jeśli pies brał udział w polowaniu, był źle traktowany i niewłaściwie pielęgnowany przez opiekuna, został zostawiony bez opieki dłużej niż 24 godziny itd. Z polisy nie zostaną pokryte szkody powstałe wskutek zabiegów i badań profilaktycznych, szczepień, transportu psa, wizyt domowych weterynarza, a także przeprowadzenia kastracji lub sterylizacji (świadczenie zostanie jednak wypłacone, jeżeli zabiegi te stanowią niezbędny element leczenia zdiagnozowanego nowotworu lub ropomacicza).

Cena ubezpieczenia psa zależy od wybranego wariantu, sumy ubezpieczenia oraz zakresu ochrony. Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. To prosty i wygodny sposób na poznanie ceny ubezpieczenia psa.
Wypełnij formularz online, który otworzy się kliknięciu poniższego linku. Otrzymasz od nas bezpłatnie ofertę i wszystkie niezbędne informacje. Gdy się zdecydujesz, wysyłamy mailem umowę, warunki ubezpieczenia i dane do płatności. Jeśli wszystko się zgadza i akceptujesz warunki, opłacasz składkę. Na każdym etapie współpracy, w razie dodatkowych pytań lub jakichkolwiek wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Z kodem Agenta 10% zniżki przy płatności miesięcznej oraz 20% przy płatności rocznej 28243

Skopiuj kod i wklej w odpowiednie miejsce formularza

Ile kosztuje ubezpieczenie psa?

Wypełniając formularz, wybierając dla siebie i psa odpowiednie warianty zapoznasz się z kalkulacją.

z kodem agenta

10% zniżki

przy płatności
miesięcznej

20% zniżki

przy płatności
rocznej

KOD: 28243

DANE KONTAKTOWE

Z nami Twój pies śpi spokojnie...

Lendy sp. z o.o.

al. Lotników 1 02-668 Warszawa

NIP 521 38 99 228
KRS 0000845631
REGON 386305743

Edit Template